technisch (bouw) financieel contracten akten/statuten
commercieel nautisch rapporten algemene voorwaarden
beëdigd (notarieel) medisch verslagen voordrachten
chemisch correctie-/revisiewerk handleidingen presentaties
wetenschappelijk spoed-/weekendservice bestekken reclame/brochuresPROFESSIONELE VERTALINGEN IN EN UIT ALLE TALEN SINDS 1978!


     
Tel.: 070 - 328 18 47  Fax: 070 - 324 82 98  E-mail: fls@xs4all.nl
Pieter Meinersstraat 54, Postbus 97612  2509  GA  Den Haag

©2001-2004 - Internet Service Nederland B.V.